Zakelijke leertrends: Wat u vandaag moet weten over leren en ontwikkelen in uw bedrijf

“Er is maar één ding op de lange termijn duurder dan onderwijs: geen onderwijs.

Deze woorden van John F. Kennedy waarschuwen voor de problemen van een maatschappij die bespaart op onderwijs en er uiteindelijk voor moet betalen. Maar ze kunnen ook worden toegepast op een bedrijf. Ook hier kan het fatale gevolgen hebben te geloven dat men winst kan maken door te besparen op de opleiding en training van werknemers.

Een bedrijf dat zich vandaag niet voortdurend ontwikkelt, zal snel achterop raken bij de concurrentie. En dit geldt niet alleen voor processen en technologieën, maar ook voor de kennis en vaardigheden van elke individuele werknemer.

Zakelijk leren wordt daarom beschouwd als een van de belangrijkste instrumenten voor bedrijfssucces op lange termijn. Wij vertellen u wat u erover moet weten en hoe u de Corporate Learning Trends 2022 met succes in uw bedrijf kunt implementeren.

Definitie van Zakelijke leren – Wat betekent de term eigenlijk?

Corporate learning simpelweg uitleggen als “bijscholing op de werkvloer” zou te kort door de bocht zijn. De eigenlijke definitie van Corporate Learning omvat veel meer. Het gaat veeleer om alle strategieën en methoden die in de onderneming voor opleiding en bijscholing worden gebruikt om kennis uit te wisselen en te verruimen. Het is dus eigenlijk het kennismanagement van een onderneming en daarmee een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsidentiteit.

Dit omvat beroepsopleiding, bijscholingsmaatregelen zoals cursussen en seminars, individuele kennisontwikkeling en -overdracht (bijvoorbeeld via e-learning-aanbiedingen), maar ook het creëren van een leervriendelijke sfeer in het bedrijf in het algemeen. Het doel is niet alleen de knowhow van de werknemers als individu, maar ook de accumulatie van kennis in de onderneming als geheel.

Bedrijfsleren als concurrentievoordeel

Wie de bereidheid tot leren integreert in zijn bedrijfsfilosofie, behaalt in meerdere opzichten concurrentievoordelen:

Het bedrijf en de werknemers zijn gekwalificeerd en blijven altijd bij de tijd.
De investering in bijscholing wordt gezien als waardering en een mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Dit verhoogt de loyaliteit en motivatie van de werknemers.
Goede kwalificaties zijn niet alleen voor reclame. Klanten en zakenpartners merken daadwerkelijk het verschil.
Een leervriendelijke sfeer bevordert ook een positieve foutencultuur.
Investeren in kennisoverdracht met een systeem is een duurzame investering die de toekomstige levensvatbaarheid van het bedrijf waarborgt.

Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen: Corporate Learning Trends 2022

Op bijna alle gebieden wijzen de tekenen momenteel in de richting van digitalisering. Dit geldt ook voor corporate learning-oplossingen.
Er wordt steeds meer wendbaarheid en flexibiliteit gevraagd van bedrijven en hun werknemers. Conventionele opleidingen kunnen niet langer adequaat inspelen op de daaruit voortvloeiende behoefte aan actualiteit, aanpasbaarheid en beschikbaarheid van informatie. Als een werknemer een training mist, blijft zijn of haar kennisniveau achter tot de volgende training over zes maanden. Als de werknemer uit Brazilië door de taalbarrière maar de helft van het Engelse seminar begrijpt, is dat voor niemand bevredigend en leidt het tot misverstanden en fouten.

Daarom is e-learning voor bedrijven een van de belangrijkste zakelijke leertrends van 2022. In de huidige werkwereld blijkt een aanpasbaar kennisaanbod op aanvraag een effectieve aanvulling te zijn op conventionele manieren van kennisoverdracht in het bedrijf. Leren kan dan altijd en overal plaatsvinden, en bij bedrijfsleren is Engels niet langer de enige beschikbare taal.

Leren-op-aanvraag

Voor een succesvolle strategie van leren op aanvraag is het belangrijk onderscheid te maken tussen kernconcepten voor de lange termijn en projectgerelateerde informatie. Charles Jennings noemt deze aanpak “find-access”.

find-access Methode leren-op-aanvraag bedrijfsleren

“Vind toegang”, of Learning-on-Demand volgens Charles Jenninngs, charles-jennings.blogspot.com

De “vind-toegang”-aanpak is gebaseerd op het feit dat het, gezien de huidige overvloed aan informatie en de toenemende dynamiek, alleen zin heeft kernbegrippen uit het hoofd te leren en te “leren”. Dit zijn de fundamenten die enige tijd nodig zullen zijn. Kernbegrippen zijn onveranderlijk of veranderen slechts zeer langzaam. Kernbegrippen gelden voor de meeste situaties en het is nuttig ze in gedachten te houden. Dan moet u zich vertrouwd maken met contextuele informatie over de baan en het project. Deze zullen waarschijnlijk vaker veranderen, zodat het vaak een belemmering is om ze uit het hoofd te leren. Je bent meer bekend met dit soort informatie. Je weet waar je het kunt vinden. U bent vertrouwd met de aard en de inhoud ervan, en u weet hoe u ze kunt vinden, terugvinden en herzien wanneer dat nodig is.

Ten slotte is de meeste gedetailleerde informatie of “kennis” die we op een bepaald moment nodig hebben niet alleen vluchtig en voortdurend aan verandering onderhevig, maar zit ze ook heel vaak in de hoofden van andere mensen. Met de juiste “Know Who?” kunt u de gedetailleerde informatie snel vinden en opvragen.

E-learning video’s kunnen een nuttige component zijn van leren op verzoek in bedrijven, aangezien de audiovisuele leerervaring een bijzonder directe en memorabele ervaring is. Een voorbeeld van de bediening van een ERP-tool in het Duits, Engels, Chinees en Spaans zou er als volgt uit kunnen zien:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

E-learning cursussen voor bedrijven worden georganiseerd in Learning Management Systems (LMS). Dergelijke programma’s zorgen ervoor dat educatieve inhoud optimaal kan worden georganiseerd en beheerd. Leerbeheersystemen zijn nu in verschillende vormen beschikbaar voor uiteenlopende behoeften, zowel als cloudoplossing als on-premise. Met deze systemen hebben werknemers toegang tot de inhoud die wordt aangeboden op basis van hun behoeften.

Een ander voordeel van leermanagementsystemen voor bedrijven is hun beveiliging. In tegenstelling tot papieren leermateriaal kan de inhoud die hier wordt aangeboden niet verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.

Meer succes met Corporate Learning Solutions – Wat is belangrijk?

Het loont de moeite om in een bedrijf een modern en duurzaam managementsysteem voor opleiding en ontwikkeling op te zetten. Maar wat is de beste manier voor bedrijven om dit te doen? Idealiter in gecoördineerde stappen:

 • Definieer doelstellingen: Ontwikkel uw eigen bedrijfsdefinitie van leren en bedenk waar het initiatief toe moet leiden. Welke leerdoelen zijn zinvol voor de werknemers? Welke inhouden zijn doelgericht voor het succes van de onderneming? Gaat het om een efficiënte technische opleiding? Wilt u soft skills bevorderen? Gaat het om pure kennisoverdracht of moet ook de uitwisseling van kennis tussen werknemers worden bevorderd?
 • Bepaal de inhoud en de methodes: Nu kan de leerinhoud meer in detail worden gedefinieerd. Het is ook belangrijk om na te gaan welke inhouden relevant zijn voor welke werknemers en hoe ze voor hen het best toegankelijk kunnen worden gemaakt. Passende bedrijfsleeroplossingen kunnen dan dienovereenkomstig worden geselecteerd. Verschillende methoden, zoals seminars en trainingen, het werken met een bedrijfsleermanagementsysteem en ook aanbiedingen voor informele kennisuitwisseling kunnen worden gecombineerd voor een op maat gesneden, gemakkelijk toegankelijk en gevarieerd aanbod. Een dergelijke combinatie van verschillende methoden wordt ook wel blended learning genoemd. Blended learning komt tegemoet aan verschillende voorkeuren bij het verwerven van kennis en biedt werknemers zo veel ruimte voor individueel geoptimaliseerd leren.
 • Creëer structuren: Nadat de gewenste methoden en inhouden zijn vastgesteld, worden de juiste technische en personele structuren opgezet. Leveringsmethoden en leerkanalen worden georganiseerd en geïmplementeerd.
 • Overdracht van het leren: Leerinhouden zijn alleen zinvol en duurzaam effectief als ze ook in de praktijk kunnen worden gebruikt. Zorg er dus voor dat uw werknemers de kans krijgen om het geleerde toe te passen en te implementeren, zodat hun kennis echt kan doordringen in het bedrijf.
 • Reflectie: Een goede leeromgeving staat open voor verandering en verbetering. De doorslaggevende factor hierbij is natuurlijk de feedback van de doelgroep. En dat zijn de lerende werknemers. Daarom moet er altijd ruimte zijn voor feedback. Dit helpt om te reflecteren en de inhoud en methodes te optimaliseren.

Corporate Learning Solutions optimaal benutten: andere nuttige snelle tips

Stel een leerconcept op vanuit het perspectief van de doelgroep en betrek er zo nodig medewerkers bij: Wat is de behoefte? Welke voorkennis is beschikbaar? Welke andere talen zouden nuttig zijn voor corporate learning in het Duits als aanvulling?

 • Creëer motivatie: breng de betekenis en relevantie van de leerprocessen over op de medewerkers
 • Gebruik gevarieerde methoden en media
 • Controleer de technische vereisten voor e-learning: Welke apparaten zijn beschikbaar voor werknemers en waar?
 • Overweeg user-generated content (bijv. verklarende video’s van medewerkers voor medewerkers).
 • Micro-leren: Kleine leereenheden met duidelijke en functionele visuele voorbereiding van content voor tussendoor zijn makkelijker te integreren in de dagelijkse werkroutine dan uitgebreide lessen.
 • Storytelling helpt bij het leren: Inhoud verpakken in verhalen verhoogt de interesse en acceptatie.

Als u meer wilt weten over het optimale gebruik van e-learningcursussen in uw bedrijf als onderdeel van uw bedrijfsleerstrategie, informeren wij u graag over onze mogelijkheden en aanbiedingen. Profiteer van eigentijdse leermogelijkheden – altijd, overal en zonder taalbarrières!