E-learning cursussen voor bedrijven – 5 actuele trends

Een recente studie van KfW over het thema “Digitale competenties in het MKB” bevestigt de grote vraag van het MKB in Duitsland naar bijscholing op het gebied van digitale competenties. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven bevestigt een grote of zeer grote behoefte aan digitale vaardigheden te hebben.

“Voor veel kleine en middelgrote ondernemingen vormen de kosten en het gebrek aan een geschikt opleidingsaanbod een extra opleidingsbelemmering.

Uitbreiding van bedrijfsinterne en individuele opleidingsactiviteiten zou de productiviteit en het concurrentievermogen zelfs op korte termijn versterken”, KfW-studie nr. 346, 16 september 2021.

E-learning cursussen voor bedrijven kunnen een belangrijke bouwsteen zijn voor in-company CET concepten: Het is met name noodzakelijk om het eigen personeel van het bedrijf te kwalificeren, aangezien nieuwe aanwervingen vaak geen oplossing zijn bij gebrek aan geschoold personeel en meestal veel duurder zijn dan het kwalificeren van het eigen personeel van het bedrijf. Daartoe moet een passend aanbod worden gecreëerd en moeten de arbeidskrachten bereid zijn zich in te zetten voor levenslang leren.

“In dit verband heeft de digitalisering van het leren het potentieel om de CET-activiteit in Duitsland sterk te doen toenemen. Het fundamentele voordeel van digitale leervormen zoals onlineseminars, leervideo’s, adaptieve leer-apps, enz. is dat ze leren onafhankelijk van tijd en plaats mogelijk maken”, KfW-studie nr. 346, 16 september 2021

In een recente studie heeft de Universiteit van St. Gallen vijf trends vastgesteld voor de toekomst van permanente educatie en e-learningcursussen voor bedrijven:

  1. Minder face-to-face-evenementen, meer uitgebreide opleidingen (blended learning) met onlinecomponenten en kortere aanwezigheidstijden.
  2. Grotere flexibiliteit met een groter aandeel modulair opleidingsaanbod
  3. Grotere personalisering in het kader van maatregelen voor langere kwalificaties
  4. Meer hybride leeraanbiedingen, vooral voor duurdere aanbiedingen of in managementontwikkeling
  5. Meer zuiver online-aanbod als aanvulling, vooral voor technische kwalificaties

Bij de keuze tussen analoge face-to-face opleidingen of digitale leervormen moeten de methodologisch-didactische kwesties op de voorgrond staan.

Methodologisch-didactische kwesties voor e-learning cursussen in bedrijven

Persoonlijk leren (of “analoog leren”) zal ook in de toekomst belangrijk blijven, vooral als het gaat om opleidingen op deskundigenniveau. Corona heeft echter het belang van digitale leermethoden in bedrijven aangetoond en duurzaam versterkt. De ruimtelijke en temporele flexibiliteit is aanzienlijk groter dan bij analoge face-to-face-evenementen. Inhoud kan worden geleverd op het “moment van de behoefte” en is niet gebonden aan een rigide trainingskalender. Een meertalig leeraanbod in de plaatselijke taal van de werknemers kan eigenlijk alleen met digitale leerformaten worden gerealiseerd.

Aan het begin staan de analyse van de behoeften en de definitie van de leerdoelen, pas hieruit vloeit de keuze van het passende leermodel voort. In het geval van digitale leervormen moet bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt tussen een zuivere e-learningcursus, virtuele klaslokalen en blended learning. Virtuele klaslokalen stellen een groep lerenden in staat om samen te leren, maar niet gelijktijdig (“asynchroon”); bij “blended learning” bijvoorbeeld worden de theoretische grondbeginselen digitaal onderwezen, terwijl de praktische oefeningen analoog worden uitgevoerd.

Creatie van e-learning cursussen voor bedrijven

Een “make or buy”-beslissing is vaak de eerste stap bij het creëren van e-learningcursussen voor bedrijven. Voor gestandaardiseerde onderwerpen op het gebied van naleving, veiligheid op de werkplek of IT-beveiliging zijn oplossingen van externe leveranciers de voor de hand liggende keuze. Deze zijn meestal inhoudelijk van hoge kwaliteit, snel beschikbaar en kunnen meestal aan de huisstijl worden aangepast.

Voor bedrijfsspecifieke inhoud, zoals producttraining voor de verkoop, is zowel interne als externe creatie mogelijk. Externe productie vereist gewoonlijk intensieve samenwerking met het agentschap en verscheidene correctielussen. Maar interne creatie binnen het bedrijf legt ook beslag op de middelen en niet elke specialist beschikt over de didactische kennis om leerinhouden te creëren. Bij het omzetten van bestaande inhoud van klassikale opleidingen, bijvoorbeeld van een PowerPoint-presentatie, in digitale leerformaten is meestal een aanpassing nodig. Als de inhoud bijvoorbeeld op smartphones moet worden gebruikt, moet de lettergrootte aan het kleinere scherm worden aangepast.

Een positieve leerervaring voor de deelnemers moet op de voorgrond staan. Terwijl analoge face-to-face evenementen door de trainer voor elke individuele opleidingssessie opnieuw worden “geproduceerd”, wordt een digitaal leerformaat slechts één keer gecreëerd. Het is dan ook de moeite waard om iets meer inspanningen te plannen bij het creëren van digitale leerinhoud. De didactisch zinvolle presentatie van de inhoud, maar ook de mogelijkheid om de eigen leersnelheid te bepalen, de gebruiksvriendelijkheid van het leerplatform (Learning Management System, LMS) en de zelflerende competentie van de medewerkers dragen bij aan een positieve leerervaring.

Bedrijfscultuur – leercultuur

Het belang van de CET in de bedrijfscultuur is van centraal belang.

e-learning cursussen voor bedrijven - Leercultuur

e-learning in bedrijven: Het belang van bedrijfscultuur voor succesvolle leerconcepten (bron onbekend)

Alleen als werknemers voldoende tijd en ruimte krijgen voor permanente educatie, kan een digitaal leerconcept met succes in een bedrijf worden geïmplementeerd. Leidinggevenden moeten door hun eigen gedrag een positief voorbeeld geven van zelfredzaam en zelfstandig leren.